Snartur til Paraguay

Trip Start Jun 26, 2010
1
14
22
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Paraguay  ,
Friday, July 16, 2010

Tok turen over i dag 16.7. Vi tok drosje og det var enkelt å komme over. Stedet er helt surrealistisk med handleboder og kjøpesentre så langt øye kan se. Masse elektonikkartikkler billig. Så seriøse ut også. Stedet var preget av STOR trafikk og søppel som lå strødd rundt. Hvor alle bilene, bussene kom fra har vi ingen forklaring på. Vi var der ca. halv time og brukte 2 timer på å komme oss tilbake (2 km.)!!!!!!!! 
Greit å ha opplevd dette også, men reiser aldri tilbake. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: