Manhattanprojektet - hur man gjorde BOMBEN

Trip Start Aug 26, 2011
1
30
44
Trip End Oct 30, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , New Mexico
Tuesday, October 4, 2011

Passade på att köra till Los Alamos för att besöka museerna varav det ena  beskriver ortens historia före andra världskriget och det andra atombombsprojektet och vad man nu forskar i - förutom hur man skall städa bort alla atomsopor som spreds ut i terrängen runt anläggningarna.
På vägen tillbaka från Los Alamos stannade vi vid den förhistoriska byn Tsankawi där det fanns ruiner efetr folk som hade bott där i jordkulor och grottor. Det intressantaste var i alla fall att gå längs de stigar som har använts sedan urminnestider - stigarna hade grävt djupa fåror i den mjuka vulkaniska bergarten så att fårorna ibland gick mej till höfterna! Däremellan fanns det stegar som man skulle kliva på för att komma till nästa nivå på stigen. Härlig temperatur och igen de fantastiska dagrarna so.m uppstår i eftermiddagsbelysningen över öknen och bergen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: