Santa Cruz

Trip Start Jun 17, 2006
1
11
14
Trip End Jul 17, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Tuesday, July 4, 2006

Efter en masse storby haløj i San Francisco, er vi nu startet på at kører ned af Highway 1 langs Californiens kyst. Da vejeret er super, og vi er lidt trætte, er vi stoppet i en badeby der hedder Santa Cruz. Her har vi brugt dagen på totalt afslapning på stranden. Vi har slappet så meget af, at vi ikke engang har taget nogen billeder her. Aftenen blev brugt på at se fyrværkeri, da det jo er den 4. juli!

Der er kommet et par spørgsmål om bilen vi kører i, så her er lidt facts:
Ford Explorer XLT 4x4, V6, 4.0 L, 210 HK, Automatgear, Cruise Control, Aircon, GPS osv. osv. Med andre ord en totalt fed bil, som passer perfekt til denne tur.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: