Yosemite National Park

Trip Start Jun 17, 2006
1
9
14
Trip End Jul 17, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Sunday, July 2, 2006

Hi, how are u' folks today!

WOW-WOW igen.... fantastisk saa meget storslaaet natur, der findes i dette land.

Kaempe, brusende vandfald, vidunderlige floder, fantastiske klippeformationer, store spejlblanke smukke soeer, sne, skove af gigantiske redwood-traer med dertil hoerende kogler, myg, bjoerne - der er det hele i Yosemite National Park........... Vi saa alt undtagen bjoernene (til stor fortrydelse for os alle).

Endnu et fantastisk input til vores store oplevelseslager :O)


Bye-bye
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: