Hrana v Indoneziji

Trip Start Oct 10, 2012
1
9
30
Trip End Jul 01, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , East Nusa Tenggara,
Thursday, November 29, 2012

Ker naju vsi sprasujete kako je tu s hrano, vam jo na kratko opiseva.

Res je, da nama, vsaj v zacetku, prebavne tezave niso bile tuje. In res je tudi, da mocno pogresava domaco kuhinjo, gogoburger, cadrski sir... :) Kljub vsemu je tu hrana dobra, zanimiva in eksoticna.
Najbl sva navdusena nad eksoticnim sadjem in fresh juices. Pivo nama je tud vsec ampak je svinsko drago. Naj vec povejo fotke :)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: