FOTO GALERİ

Trip Start Feb 20, 2013
1
51
52
Trip End May 22, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Turkey  ,
Monday, July 29, 2013

Fotoğraflarla ilgili yorumlarınızı ve sešimlerinizi beklerim.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

selcuk on

hepsi birbirinden güzel.. toplam kaç foto çekmiştin?

gurcanelbek
gurcanelbek on

Bilemiyorum Selçuk'cum. Blog'a koyduklarım 1500 civarında. Bunun yaklaşık 20 misli olmalı. 30.000 fotograf civarı diye tahmin ediyorum. Buraya koyduklarım bazı dergilere örnek foto göstermek için oldu.

Use this image in your site

Copy and paste this html: