Laatste dag

Trip Start Nov 30, 2012
1
29
31
Trip End Dec 24, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Costa Rica  , Province of Alajuela,
Sunday, December 23, 2012

Na een lekkere pannenkoek met koffie en vers fruit pakten we alles in en trokken opnieuw de stad in op zoek naar een internetcafeetje waar we onze boarding passen konden afprinten.
De rest van de dag nog wat rondgeslenterd en van de laatste verse smoothies en het lekker warme zonnetje genoten.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: