Slutten på reisa

Trip Start Apr 08, 2005
1
8
Trip End Apr 15, 2005


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Norway  , Vestfold,
Friday, April 15, 2005

Hjemreisa
Kl.08 om morran var vi framme med båten i Ystad i Sverige. Rundt kl.14 spiste vi middag på Håby, etterfulgt av fergen fra Strømstad i Sverige til Sandefjord i Norge. Vi var tilbake ved vår videregående skole litt ut på kveldinga.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: