Noční přejezd do Laponska

Trip Start Mar 30, 2012
1
8
16
Trip End Apr 09, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Finland  , Western Finland,
Tuesday, April 3, 2012

Opět na cestě. Vstávali jsme v půl druhé, abychom zvládli cca.12 hodinovou cestu na sever. Jedeme po zasnězené dálnici, je tu tak 20 čísel sněhu. Blízíme se k Tampere. Dál budeme pokračovat přes Jeveskilu do Oulu a pak podél řeky Torne - státní hranice se Švédskem - do Pella, kde bychom si měli vyzvednout klíče od naší chatky. Ta se nachází 7 km na sever od Pella. Na půli cesty mezi Oulu a Pellém překročíme polární kruh.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: