Helsinky

Trip Start Mar 30, 2012
1
6
16
Trip End Apr 09, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Finland  , Southern Finland,
Sunday, April 1, 2012

Po dvou hodinové plavbě na trajektu z Tallinnu jsme dorazili do Helsinek. Setkali jsem se zde s Ivon, která nás po městě provedla a ukázala nám např. lutheránský kostel Tuomiokirkko nebo vojenskou pevnost na ostrově Suommelina. Nadchl nás kostel Tempeliaaukio, který postavili manželé Timo a Tuomo Suomaliainen. Kostel má kruhový půdorys a je vestavěn do skály.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: