Toogtyvende dag i Vietnam

Trip Start Jun 27, 2006
1
55
77
Trip End Aug 31, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Vietnam  ,
Tuesday, August 15, 2006

Idag er vi saa krydset ind i Nord-Vietnam, hen over BenHai River igennem The DMZ, forskellen er ikke noget jeg endnu har lagt maerke til.
Foerste stop paa dagen, der begyndte kl. 7.30 om morgenen var Vin Moc Tunnelerne, de er lidt stoerre en Cu Chi Tunnelerne jeg besoegte naer Saigon, men vi var nede i dem noget laengere tid, saa man blev lidt klaustrofobisk, isaer da vi gik ned i dem og trapperne var et vandfald, da vi er i begyndelsen af monsun saesonen...Det regnede virkeligt igaar, og naar man saa skal vaere 10 mennesker i meget smaa rum hele dagen faar man lidt "cabin fever". Om eftermiddagen var vi saa ude og se Phuong Nha Cave, en kaempe hule man sejler ind i, det var rigtigt flot, men vil ikke vaere her om nogle aar hvis folk bliver ved med at kravle rundt paa stalgamitterne og stallakitterne...
Om aftenen var vi saa ude og spise i en ombygget garage, hvor fyrene drak skorpionvin (som er "good for man" som de siger herude).
Naa men jeg maa loebe, skal naa toget til Ninh Binh. Knus
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: