Tour de Negros

Trip Start Feb 21, 2010
1
108
112
Trip End May 19, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Harold's Mansion

Flag of Philippines  , Visayas,
Friday, March 25, 2011

 
Tilbage i Dumaguete gik der fest og ballade i den fra foerste aften - det er altsaa ikke paa nogen maade ment som pral, men mere en konstatering af vores egen svaghed, naar det kommer til billig, filippinsk alkohol i forbandet godt selskab. Desuden var det ekstra svaert at modstaa, naar nu Harold boed paa den ugentlige oesters-aften, hvor friske, grillede oesters er den ene halvdel af begivenheden, og 'skaal!' og beruset, festlig stemmning er den anden meget vigtige del. Rasmus - ham der hjalp os med at faa fingrende i det frivillige arbejde paa Palawan - og hans faetter Magnus, var ogsaa en del af selskabet, saa danskerflokken var pludselig stor, og bunkerne af oestersskaller blev hurtigt gemt bag tomme flasker paa bordet.

..Dagen efter laa vi brak..

Men det hele gik altsaa ikke op i hat og briller. For da loejerne var overstaaet, tog vi paa udflugt paa lejede motorcykler, ud for at se lidt naermere paa Negros. 
Foerste tur gik til 'Twin Lakes', der ligger smaa to timers koersel herfra, og bestaar af to soeer side om side, begge omkranset af bakket junglelandskab og skov-idyl.
Soeerne var ganske fine, og en hyggelig oplevelse, men turen derop boed i den grad paa noget af et sceneri i sig selv. Med hoejderne kom udsigten, og jo laengere op vi kom, desto flottere blev landskabet og behageligt koeligere blev det i luften. Derudover var Morten helt paa toppen, ved opdagelsen af en ny passion; motorcykelkoersel, og helst paa udfordrende grusvej. Ad snoerklede, stejle stier op gennem landskabet, var turen derhen mindst lige saa vigtig som selve maalet - alt i alt en rigtig vellykket dag, ogsaa slevom vejret var graat.

Efter 'Twin Lakes' tog vi paa et kort markeds-visit blandt lokale handlende i Dumaguete, for hvis man skal finde sig en let tilgaengelig smagsproeve paa lidt indsigt i det aegte, sydoestasiatiske lokalliv, saa maa det uden tvivl vaere her. Til forkskel for motorcykelkoerslen var det dog ikke lige Mortens kop te, forstaaeligt nok, for ja, de toerrede fisk ikke bare lugter, men stinker, og ja, fluerne summer om de doede, plukkede kyllinger til salg, saadan er det bare. Groensags- og skrammelnipsting-boderne var lettere at kapere, men nogen helt sindsoprivende oplevelse var det altsaa ikke. 
Det skal maaske ogsaa lige siges, at Dumaguete marked ikke er et af de mest imponerende vi har oplevet, men ligemeget hvad, kan man altsaa foerst oprigtigt sige, at man har vaeret i Sydoestasien, naar man har staaet klemt mellem boderne, med diverse uvelkomne lugte i naesen, fra moejsommeligt stablede, spiselige (i hvert fald for en sydoestasiat) varer a enhver slags.


Endnu en tur paa motorcykler bragte os til det 30 meter hoeje Casaroro Falls, hvilket var en smule mere action packed end tvillinge-soeerne dagen forinden. I en lysning  midt i junglekrattet tonsede vandmasserne ned i en enkelt, imponerende straale. 335 betontrin havde foert os herned i dalen, og hvilken beloenning det var ved synet af det kraeftfulde vandfald. Gutterne kunne naturligvis ikke komme taet nok paa og koelede af i vandsprojtene fra de buldrende vandmasser. 
De 335 trin foeltedes dog som langt langt flere, da turen gik opad igen, men det var strabadserne vaerd, for spektakulaere vandfald kan vi vidst aldrig rigtig faa nok af.
Samme eftermiddag gik turen ikke kun tilbage til Dumaguete, men ogsaa videre med faerge til naeste destination ikke alt for langt herfra; heksedoktor-oeen Siquijor.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: