Gensyn med vores indonesiske laege

Trip Start Feb 21, 2010
1
95
112
Trip End May 19, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , Java,
Thursday, January 20, 2011

 
 
Vores foerste oplevelse med Couch Surfing, som saadan rigitgt satte et indtryk paa os, fandt vi tilbage paa Sulawesi, under vores to allerfoerste maaneder i enorme Indonesien. Doktor Dimas boed dengang velkommen paa sit lille kollegievaerelse i byen Manado, hvor den haardtarbejdende laege formaaede at faa os et godt skridt taettere paa lokalkulturen, ved hjealp af introduktion til en haandfuld traditioner - saerligt spiselige - og mange, lange, hyggelige samtaler paa hans lille, flisebelagte terrasse. Senere under samme Indonesien-rundrejse, paa oeen Java, besoegte vi hans gaestfrie far Hari i havnebyen Semarang. 
Vi har bestemt nydt begges selskab og heldige var vi, at de begge stod smilende i doeraabningen, da vi igen lagde vores vej forbi Dimas' hjemby Semarang.
Gensynet satte tydeligt vores rejsetid i perspektiv; hvor overraskende det var at indse, at der naesten var gaaet et aar siden vi moedte denne madglade, indonesiske laege og hans hyggelige far for foerste gang.

Vejret var ikke rigtig noget at prale af denne gang, men den slags smaating stopper bestemt ikke Dr. Dimas, altid ivrig for at vaere den bedst mulige vaert for sine gaester. Saa vi tog paa vandretur i de naertliggende kaffeplantager, var paa laererigt besoeg til et miljoebeskyttelsesprojekt koncentreret omkring mangrove-beplantning, og saa soergede Dimas naturligvis for at fodre os vaeldigt, med flere interessante lokal-godter end man umiddelbart skulle tro eksisterede. 

Hyggeligt var det, og der blev snakket Sydoestasien-rejse, og alt muligt andet, i lange baner. Men gensynet understregede ogsaa tydeligt, at selvom det maaske ikke lige er til at saette en finger paa praecis hvad, saa har vores rejse altsaa gjort noget ved os. Til tider opstod en lidt besynderlig foelelse af at vaere sat en smule i baas af Dimas' opfattelse af os, skabt fra vores foerste moede, langt foer vi havde saerligt mange rejseerfaringer at prale med. 
Dermed ikke sagt at vi nu er 'way to cool for school', slet ikke, men en anelse energikraevende var det, at skulle forholde sig til et andet menneske, der havde et saa forudindtaget billede af vores personligheder, udelukkende baseret paa den forholdsvist lille del han kender til, af hvad vi hver isaer rummer. 
Dimas ved nemlig godt, at han er veluddannet, og han har et delvist urokkeligt syn paa det meste, saa han er ikke bleg for at agere som den bedrevidende, doemmende og belaerende, hvilket naturligvis kan virke en smule anstrengende og personlighedskraenkende.. Men hvad pokker; det er alt sammen en del af Couch Surfing-oplevelsen, og det er lige praecis naar den menneskelige kontakt tilsaettes til alle oplevelserne, at det rent faktisk bliver noget saerligt mindevaerdigt i det store hele - ogsaa selvom det ikke altid er verdens bedste venner samlet omkring lutter lagkage. Vi takker uden tvivl gladeligt ja til flere moeder med gaestfrie folk fra fremmede kulturer alligevel; det er det hele vaerd.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: