Rene og Pene Singapore

Trip Start Jan 18, 2005
1
22
23
Trip End May 16, 2005


Loading Map
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Singapore  ,
Saturday, April 30, 2005

Var i Singapore to dager. Foerste dagen stod jeg aa betalte billett til metroen da plutselig Jan Erik og Kjetil kom hoppende mot meg! Kjetil dro videre til Melaka i Malaysia mens Jan Erik ble igjen en dag ekstra da han skulle kjoepe nytt kamera. Saa jeg ble med han paa shopping om kvelden. Dagen etter dro jeg ut paa litt sightseeing. Her tar jeg taubane til Sentosa Island og tror jeg har kommet til et skittrekk:Her er det beroemte havneomraadet i Singapore men den imponerende containersoterende konstruksjonen som gjoer havnen her til en av de mest effektive i verden!Og her er bare et tilfeldig bilde fra byen...Det var to kjappe dager i Singapore, en velfungerende og ren by i motsetning til samtlige andre byer i Soer-oest Asia. Deretter dro jeg til mitt siste stoppested paa turen, Bali i Indonesia! "Next entry"...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: