Erwin junior dag 1

Trip Start Jan 26, 2012
1
21
52
Trip End Mar 17, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Permanent tent

Flag of Australia  , Northern Territory,
Sunday, February 12, 2012

To darwin we go!Idag startede turen mod darwin. Hostellet "haven" er en lidt anden standard end jeg er vandt til fra YHA. Et badeværelse til 8 mennesker er ikke meget og køkken faciliteterne var ikke noget at skive hjem om. Jeg mødte et par norske piger som også skuæle på den samme tur, det føltes godt at tale dansk igen lidt underligt. 5.30 Vi stimlede sammen nogle fra den tidligere tur og nogle nye. Jeg var så heldig at få to sæder for mig selv i bussen hvilket var rigtig dejligt.Vores Guide er steve erwin junior eller det burde han hedde!Han har en vild passion for reptiler og alt der har med natur at gøre har lavet flere film om reptiler.Pludselig hamrede han bremserne og holdt ind hoppede ud af førerhuset og løb tilbage af vejen. Han havde fundet en blå tunget gekko som er ret sjælden og ville filme den så alle steg ud og hørte om den.Generelt set har vi ikke rigtig set det store idag bare kørt en hulens masse km. Nathan gør dog op for det om aftenen hvor vi går ud med UV lys og leder efter skorpioner. Vi finder firben, gekkoer og padder af forskellige art. Det skal siges at det er fuldstændig mærkt og han spotter padder på 3 cm på 5 m eller meres afstand.Der er selvfølgelig en grund til det idet at de som katte's øjne også lyser i mørket. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: