סיכום USA

Trip Start May 25, 2010
1
17
46
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , New York
Monday, July 26, 2010

כן, תם שלב א' - ארה"ב והגענו לשלב סיכום ביניים
אנחנו לא מתיימרים להגיד שאנחנו באמת מכירים את ארה"ב מטיול של חודשיים וחצי שרובו היה בקליפורניה
אבל בכל זאת,
טל קיטלגה את ארה"ב כמדינה שהיא הכי לא אהבה עד כה בטיול: הסיבות לכך הן.: 
לא היינו בקראוון
כמו שהבטחנו לה, ולכן לא היה לה מיטה ושירותים בדרכים כמו שרצתה, 
נכנס זבוב למטבח בבית בבברלי הילס שסרב לצאת ועצם קיומו עצבן אותה.
חוץ מזה כששואלים ספציפית יותר - היא מאוד נהנתה

ברומי, ארה"ב השאירה את חותמה בעיקר בזה ש:
צמחו לה פה 5 שיניים מתוך ה8 שקיימות היום
 עשתה את הצעד הראשון פה
 העשירה את אוצר המילים שלה משמעותית
 עושה כן ולא עם הראש
 מחבקת חזק חזק את הדובי

אפי: את זה קל לסכם: קרוב לודאי שתמצאו אותו בדקות אלו בתהליכי בקשה לגרין קארד

ואני: חייבת לציין שהופתעתי לטובה מהאדיבות האמריקאית, ממש לא הרגשתי את ההרגשה ש"אפשר למות ברחוב ואף אחד לא ניגש" להיפך
היעילות שלהם מעוררת התפאלות, הם מציאים את הפתרון לפני שהתעוררה הבעיה (הגדרה של דורית)
אבל בכל זאת... מעדיפה אירופאים!

ללא ספק האירוע שכולנו בחרנו בו פה אחד כחוויה הכי טובה שלנו בארה"ב
טל נפרדה מהשן הראשונה!
ולמי שמתעניין "פיית השיניים" מגיעה גם לחו"ל

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: