מתחילים!

Trip Start May 25, 2010
1
3
46
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, May 26, 2010

אחרי טיסה של 12 שעות ממינכן או יותר נכון 12 שעות של סרטים מצוירים הגענו לסן פרנסיסקו
לקחנו רכב גדול העמסנו את המזוודות ואת הבנות, טל הודיעה שהיא חושבת שמאד יפה פה והיא רוצה להישאר
 ונסענו לביתם של דורית ואילן ל 24 שעות של התאוששות
בית מקסים מרוחק קצת מהעיר, השכונה נראת בדיוק כמו בסדרה של עקרות בית נואשות

נ.ב.
יש קצת בעיות עם כתיבת הערות בעברית, לכן נא לרשום באנגלית
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: