עצירה קצ

Trip Start May 25, 2010
1
2
46
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Munich
Herr Segal

Flag of Germany  , Bavaria,
Tuesday, May 25, 2010

כי אי אפשר להתחיל בלי לקבל את ברכת הדרך של סבא...
הקדמה: 
 מתנצלים מראש שלא הספקנו להפרד מכולם פשוט הכל התארך עד לרגע האחרון...
זמן להודות לכל הסובבים אותנו, שתרמו את רכבם (כי מכרנו את שלנו),
שעזרו עם האריזות, סיבול הארגזים, בידור לבנות המתרגשות, שמלאו אותנו בברכות, פרגונים ומתנות לטיסה...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

limor on

if u are going to austria vienna try to talk to melanie and daniel.
maybe one of them will be available to come and meet u.
i think they would really like to know about ur trip and .....

Eran on

yofi motek

we are going to closely follow you on this blog... i hope you got a big belssing from dad.... Guy sends a big kiss to Tal... have fun !!!!

ירדן on

אתם גדולים !!!
תעשו חיים ותריצו עדכונים.

ירדן

ירדן

Use this image in your site

Copy and paste this html: