Méďa Béďa a bizoni

Trip Start May 03, 2011
1
9
22
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Wyoming
Thursday, May 12, 2011

Vstup do tohoto dne sice začal krásným sluníčkem,což po dni plném deště bylo víc než příjemné,ale na recepci nás čekalo pořádné překvápko.Recepční nám sdělila,že kvůli údržbě silnic,jsou pro dnešek zavřeny západní a jižní vjezdy do parku.To pro nás znamenalo objížďku až na severní bránu,což bylo zdržení o více jak tři hodiny.
Objížďka byla navíc komplikovaná prácemi na silnici,takže jsme místy jeli skoro krokem,navíc dalo by se říct i po štěrkové cestě.Do Yellostownu jsme tedy dorazili až dlouho po obědě.Cesta do parku,která vedla podél krásných hor již naznačovala,že zažijeme nádhernou přírodu.Ohrady s kravami,které jsme doteď stále míjeli,najednou vystřídala ohrada s bizony.Hned za severním vstupem je menší městečko s hotely a malými obchůdky.        
Naproti jednomu z nich odpočívalo menší stádo bizonů,tentokrát už ale bez ohrady.
Vše jsme samozřejmě z řádné vzdálenosti pořádně zdokumentovali :o) Pro nás evropany je takové stádo bizonů u silnice dost neobvyklé.
Yellowstonský park je známý tím,že se v něm nachází zhruba polovina všech světových geotermálních jevů.Na většině území parku jsou horniny z vulkanických erupcí.Hned právě za městečkem jsou Mammoth Hot Springs,což jsou sirnaté horké prameny.Hádejte jak to tam asi vonělo?Tak to Vám řeknu úplně přesně:Smrdělo to tam asi jako 40 až 60 pěkně uleželých pukavců :o(( Po rychlé prohlídce jsme vyrazili k dalšímu zajímavému místu,což je nejznámější gejzír zvaný Old Faithful.
Cestou jsme však narazili na šílený dav fotoreportérů,mysleli jsme že se tam prochází snad David Beckham,ale on to byl „jen“ medvěd.Takže jsme si ho co??Ano,samozřejmě šli taky vyfotit :o))
Zato na ten gejzír jsme štěstí neměli,tryská totiž jen asi po 70 minutách…Čekat na něj nemělo smysl,objevil se dav Japonců cvakajích foťáčky vše živé i neživé…..
Vyrazili jsme tedy za dalšími krásami tohoto parku,kocháním jsme málem nezaregistrovali
co se nám to vydalo po silnici naproti.Se slovy „Co je to tam za pitomce“ uprostřed silnice
jsem s hrůzou zjistila,že jsme metr od auta minuli bizona.Prostě si jen tak vykračoval jak na výletě :o)) O kousek dál na louce měl bizon početnou rodinku,která nám pak na zpáteční cestě přecházela opět silnici jakoby nic :o)
Takže i když jsme neprozkoumali vše co Yellostowne nabízí,odjížděli jsme odtud plni dojmů.

Teď nás ovšem čeká dlouhá dlouhá cesta do San Francisca,což představuje asi 1100 mil,tedy zhruba 16 hodin čisté jízdy.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: