Grand Canyon

Trip Start May 03, 2011
1
4
22
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Arizona
Saturday, May 7, 2011

Dnes jsme vyrazili do Grand Canyonu.U nás se prý tomu říká strouha,ale nevěřte tomu :o)
Takovou rozlohu jsme v životě neviděla...
Střídaly jsme vyhlídky(pointy),ale stále jsme koukali jak Alenka v říši divů.S dostupnými obrázky a fotkama se to nedá vůbec srovnat.
Mají tu  promyšlený způsob dopravy po vyhlídkách,jezdí tu tzv.shuttle bus.Má tři trasy a jezdí v intervalu snad 5 minut.Prostě vše pro pohodlí Amíků.
Ale pravda hodilo se to,neb pěkně pražilo sluníčko.Sice foukal vítr,ale stejně.Pravda taky je,že kdyby to člověk měl obcházet pěšky,docela by se prošel. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: