Přílet do L.A.

Trip Start May 03, 2011
1
22
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Czech Republic  , Hlavní Mesto Praha,
Wednesday, May 4, 2011

Tak hurá,naše čtvrtá výprava do USA začíná.Tentokrát na Divoký Západ.
Odjezd z Praha Ruzyně přes Paris s leteckou společností Air France do Los Angeles.
Let probíhal bez komplikací,ovšem u imigračního úředníka jako vždy problém.
I tentokrát,stejně jako vloni otisky prstů.
Auto jsme si půjčili v Alamo,kam nás dovezl z letiště tzv.shuttle bus byl bez problémů.
Odjezd do hotelu La Quinta.
Zítra hurá do Las Vegas.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: