Vi ses!

Trip Start Sep 01, 2010
1
11
Trip End Jul 22, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Denmark  , Capital Region,
Wednesday, September 1, 2010

saa star vi pludselig i lufthavnen og siger farvel, det var fed men maerkelig oplevelse da det nu for alvor begynder at gaa op for mig vi tager afsted i 10 maneder og for alvor er kommet paa egen haand.
nu er der en 35 timers lang flyvetur og mere end 25000km der skal overstaas inden vi er i sydney, men jeg tror ikke vi er klar over hvor lang tid turen kommer til at vaere!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: