Fflamingos ar lyn coch/Flamingoes on a red lake

Trip Start Sep 09, 2006
1
4
20
Trip End Dec 23, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Bolivia  ,
Sunday, October 1, 2006

Fflamingos pinc ar lyn coch

Dros y dyddiau diwetha wy di bod ar drip mewn 4X4 o gwmpas de-ddwyrain Bolivia. Llwyth or golygfeydd mwyaf anhygoel/od wy byth di gweld. Ar y trip roedd par o Loegr, merch or Iseldiroedd a dau for o Sbaen ar Eidal. Wy di dechrau poeni am fy allu i gyfathrebu gyda Eidalwyr, achos wy di cwrdd a cwpl ohonyn nhw yn yr wythnosau diwetha, a does dim un ohonynt wedi gallu deall dim wyn dweud.

Yn gynta mi aethom ni ir Salar de Uyuni, llyn halen mwyar byd (4085 milltir sgwar, i fod yn gywir). Mae fel anialwch mawr gwyn, perffaith fflat. Mae ynys o graig ynddo or enw Isla de Pescadora (Ynys y Pysgod) lle mae cactusiaid 20 troedfedd yn tyfu or graig. Dychmygwch sefyll ar ben yr ynys gyda cactusiad anferthol och cwmpas, a diffaethwch halen perffaith wyn yn ymestyn allan ir mynyddoedd anferth yn y pellter. Weird uffernol.

Os bod hyn ddim yn ddigon, mae llwyth o lynoedd lle mae fflamingoid (????mwy nag un fflamingo, ta beth) yn byw. O achos algae syn byw yn y llynoedd, a mwynau or tir, mae dwr y llynoedd yn gallu bod yn goch llachar, du, gwyn a gwyrdd. Ron in teimlo fel David Attenbrough tra yn edrych ar yr adar yn bwydo, hedfan ac ymladd yn yr amgylchoedd anhygoel yma. Unwaith eto, weird uffernol.

Ar ddydd olar trip mi aethom ni i ffynnon boeth i ymdrochi yn y dwr ac i weld y mwg yn saethu or ddaear. Mi arhosom ni mewn cwpl o lefydd anhysbell ofnadwy, fel hen drefi y gorllewin gwyllt, ond mwy boring. Druan bach ar plant syn tyfu lan yn y llefydd hyn. Wyn meddwl tawr unig ffordd o wneud arian yw ffermio lamaid (????mwy nag un lama), gweithio ir cwmnioedd cloddio, neu gwerthu Coca-Cola ir twristiaid. Fi yn hoffir lamaid, mae rhaid fi ddweud. Comedy value gwych gyda nhw.

Fel wedes i ar y dechrau, mi weles i rhai or golygfeydd mwyaf anhygoel fi byth di gweld. Yr unig beth gwael am y trip oedd y ffaith i fi losgir lle moel ar dop fy mhen tra yn La Paz. Mi dreilies ir holl drip a chroen yn pilio fel dandruff gwael iawn. Lyfli.

Flamingoes on a red lake

For the last couple of days Ive been in a trip in a 4X4 around south-western Bolivia. Loads of the most amazing/odd views Ive ever seen. On the trip there was a couple from England, a girl from Holland, and two blokes from Spain and Italy. Ive started worrying about my ability to communicate with Italians, Ive met quite a few in the last couple of weeks and none of them have understood anything Ive said.

First we went to the Salar de Uyuni, the worlds biggest salt lake (4085 square miles, to be exact). Its like a big white desert, perfectly flat. Theres an island of rock called the Isla de Pescadora (Fish Island) where there are 20 foot cactuses growing out of the rock. Imagine standing on top of the island with huge cactuses all around, with a perfectly white salt tundra stretching out to the mountains on the horizon. Weird as fuck.

If this wasnt enough, theres a load of lakes where flocks of flamingoes live. Because of the algae in the water, and also the minerals from the grount, the water in the lakes can be bright red, white, black and green. I felt a bit like David Attenbrough watching the birds feeding, fighting, and generally hanging round in these amazing environments. Again, weird as fuck.

On the last day of the trip we went to some hot springs to bathe in the water and to see the geisers shooting smoke from the ground. We passed through a few really out the way places, like Wild West towns, but more boring. I really felt pity for the childen that grow up in these places. The only ways I could see to make a living were to farm lamas, work for the mining companies, or sell Coca Cola to tourists. I do like the lamas, though- theyve got great comedy value.


As I said that the start, I saw some of the most amazing sights Ive ever seen. Only down point was that Id burned the bald patch on the top my head while sightseeing in La Paz. I spend the whole trip flaking skin from the top of my head like really bad dandruff. Nice.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: