Koud

Trip Start Jan 01, 2013
1
81
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Zimbabwe  ,
Thursday, May 16, 2013

Behoorlijk koud hier in het bergachtig gebied. Was van plan helemaal niets te doen, maar uiteindelijk toch naar de bridal falls geweest. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

koosje on

Hallo Daantje.
Wat een mooie foto's weer.We houden ons op de hoogte via Micha.
en je blog. Geniet nog en wees voorzichtig.
lieve groetjes Pierre en Koosje.

Use this image in your site

Copy and paste this html: