Kamperen op een schoolplein

Trip Start Jan 01, 2013
1
48
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
katholieke school

Flag of Congo - The Dem. Repub.  ,
Tuesday, March 12, 2013

Weer eens wat anders. DRC is niet zo veilig op het moment, dus zoeken we naar zo veilig mogelijke plekken om te slapen. Niets is dan beter dan een katholieke school. De tenten mochten we op het binnenplein neerzetten. Het mooiste vond ik het wakker worden van het schitterende gezang tijdens het ochtendgebed om 6:00.
De kinderen hebben nog voor ons gezongen en gedanst.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

marianne on

leuk al die kinderen

Use this image in your site

Copy and paste this html: