Bijkomen van de berg

Trip Start Jan 01, 2013
1
44
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cameroon  ,
Sunday, February 24, 2013

Na Limbe en mijn uitputtende trip naar de top van Mount Cameroon, tijd om te relaxen aan het strand van Kribi. Helaas, een hele dag op mijn kamer (weer geupgrade) moeten blijven. Mount Cameroon had nog wat verassingen voor mij. Een zonnesteek en een verbrande neus. Ben ook dom geweest ook. Zitten nu vlak bij de evenaar, dus ook Danie moet eraan geloven, ZONNEBRAND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nog wel een schitterende tocht naar de watervallen gemaakt en een Pygmeeėndorp. Zal het moeten gaan leren: insmeren, insmeren!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: