Terugblik ghana

Trip Start Jan 01, 2013
1
42
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cameroon  , South Province,
Friday, February 22, 2013

Ghana

Erg relax en voor ieder wat wils. Geschiedenis van de slavernij erg indrukwekkend. Hoogtepunt hiervan vond ik AssinManso, de plek waar de slaven hun laatste bad kregen, voordat ze verkocht werden en fort Amsterdam, van waaruit een hoop slaven naar Suriname gingen, waaronder de Marrons.

Kumasi een heerlijke stad om in rond te dwalen. Hier vind je ook Kejetia market, de grootste markt van West-Afrika en de Ashanti cultuur. Volta-regio erg mooi met bergen en natuurlijk de voltarivier. Erg leuk om mijn allereerste berg te beklimmen, mountAfadjato.

James, mijn lokale chauffeur maakte de beleving van Ghana nog beter dan ik had gehoopt.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: