And voodoo again

Trip Start Jan 01, 2013
1
34
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
chez alice

Flag of Togo  ,
Monday, January 28, 2013

Eindelijk even regen en onweer gehad, maar echt afkoelen doet het hier niet. 'S morgens ambassade bezocht, zit momenteel in het mbassade hulpteam. Best grappig om te doen. 's Middags naar de voodoomarkt. Nepceremonie gehad. Dat verschil merkte ik nu heel goed, omdat ik gisteren een echte heb meegemaakt. Toch blijft het grappig. Leukste was nog dat de gids vertelde dat alle dieren een natuurlijke dood waren gestorven (uiteraard). Aan het einde liet een jongetje ons 4 levende krokodillen in een emmer zien (het levende bewijs)

Toch weer een paar dingetjes aangeschaft, het blijft grappig, ben alleen blij en dankbaar dat ik ook het niet toeristische voodoo heb mogen meemaken.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents