1e echte reisdag

Trip Start Jan 01, 2013
1
31
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
bushcamp

Flag of Ghana  , Volta,
Friday, January 25, 2013

Eindelijk weg uit omgeving Accra. De truck zit best comfortabel. Muziekje op, een aantal waren onderweg ook bier aan het drinken. Prima, iedereen doet zijn eigen ding. Sommigen slapen, anderen kletsen honderduit. Eerste bushcamp. Het was bij een oude stal, dus we kondn onze tent op een betonnen vloer zetten. Mijn eerste schorpioen gespot, voor het eerst een gat gegraven voor jeweetwel! Tot nu toe valt het allemaal wel mee. De tenten zijn zo ruim dat ik het gevoel heb dat ik in en kasteel slaap.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: