Nog meer slavendrama!

Trip Start Jan 01, 2013
1
7
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ghana  ,
Thursday, January 3, 2013

ElminaCastle

Dit kasteel maakte veel meer indruk op mij dan Cape Coast Castle. Misschien vanwege de Nederlandse achtergrond. De Nederlanders veroverde het kasteel van de Portugezen in 1637   en hielden  tot 1872stand.Toen verkochten ze het aan de Engelsen  De gids was echt geweldig. Hij was erg interactief bezig. Zo interactief dat ik als enige Nederlander in de groep een Nederlandse tekst moest voorlezen en samen met hem heb ik IeneMieneMutte gezongen.

Dit liedje werd gebruikt bij een verschrikkelijk ritueel. De gouveneurs hadden graag seks met de vrouwelijke slavinnen. Ze werden vanuit hun cel op het plein gedreven. De gouveneur stond boven op het balkon en koos d.m.v. ienemienemutte de vrouw uit. Deze werd dan eerst grondig gewassen, want zij zat dikwijls onder de ontlasting  en andere vuiligheid. Daarna moest ze de trap op naar het verblijf van de  gouveneur. Na afloop namen de soldaten vaak ook nog gebruik van haar.

Wanneer een vrouw weigerde, werd ze aan haar enkels met ketting geketend aan een kanonskogel. Ze kon dan geen kant op en werd er vaak urenlang in de brandende zon gelaten. Dan moest ze de kogel optillen op weg te gaan. Dat lukte natuurlijk nooit. De kogels wegen ongeveer 25 kg. Ik heb het ook geprobeerd en kreeg hem maar een paar cm omhoog. Wanneer het niet lukte, werd haar oor afgesneden en moet ze alsnog omhoog naar de gouveneur. Weigeren deden de vrouwen dus niet zo snel.

Er waren ook 2 cellen. 1 voor de soldaten en 1 voor de opstandelingen. In beide werden even opgesloten. Soldaten die dronken waren en daardoor slecht verdrag vertoonden werden kort in een cel geplaatst. Hier was wel licht en luchtgaten. De cel van de slavenopstandelingen was wat minder luxe. Met 30 man in een kleine ruimte zonder licht en luchtgaten. De deur ging pas open wanneer de laatste overleden was.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: