Op weg naar Abomey

Trip Start Jan 01, 2013
1
17
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Benin  ,
Friday, January 11, 2013

De directe weg van Ouidah naar Abomey is niet al te best, dus hebben we een andere weg genomen via Cotonou. Ik had gisteravond last van een raar hangend gevoel in mijn oog. erg ge´rriteerd door de wind tijdens het rijden en het zand. Gelijk maar even naar de apotheek geweest. Heb oogdruppeltjes gekregen. Na de eerste keer druppelen ging het al beter.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

marianne on

ik heb weer van je verhalen genoten danielle,wat staat die jurk je goed op de foto
ik heb een rustig weekend brian is logeren ,dus ik ben lekker lui nu,groetjes

Use this image in your site

Copy and paste this html: