Eindelijk weer rust

Trip Start Jan 01, 2013
1
13
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ghana  ,
Monday, January 7, 2013

Lake Bosumtwe kuntansi

Heerlijk rustgevend na de drukte van Kumasi. Leuk hutje, maar had eerst geen water, heb toen water van mijn Nederlandse  buurvrouwen gepakt. Zij reizen met zijn tweeŽn door Ghana met bussen en trotro's (kleine taxibusjes). Heb met Gabriel van de lodge een wandeling gemaakt door Cocoaplantage. Heb mijn voet opengehaald, maar viel allemaal wel mee.

Raar eigenlijk dat wij het altijd hebben over prachtige palmbomen met kokosnoten, want een kokosnoot groeit helemaal niet aan een palmboom, dit noem je een Coconuttree. Een 'Palmtree’ is lager en van de vrucht wordt palmolie gemaakt, rood en wit.

Toen met James door het dorpje. Kinderen wilden allemaal op de foto. Moest erg lachen, want ze dachten ook toen ik ging  filmen dat ze stokstijf moesten staan. Nu lijkt mijn camera ook wel op een fototoestel. Heb ze het filmpje laten zien, vonden ze erg grappig.

’s Avonds hoorde ik van de Nederlandse meiden dat er bij hen nogal gebedeld werd. Dit verhaal werd overigens later ook weer bevestigd door Cindy. Bij mij totaal niet. Dacht eerst dat dit kwam doordat ik met James was, maar de volgende ochtend ging ik alleen en was het ook leuk en geen gebedel. Toch denk ik dus omdat ik een donkere huidskleur heb.

Geschiedenis van het meer. Een jager ging tijdens Taboo day (de dag  dat je absoluut niet het bos in mag) toch jagen. Hij schoot een antilope, die vluchtte. Toen de jager hem achtervolgde, zag hij de antilope verdwijnen in de diepte. Hij was erg geschrokken en ging snel naar huis om het verhaal te vertellen. Zij reageerden erop dat dit allemaal niet was gebeurd als hij zich aan God’s dag/taboedag had gehouden. Bosumtwe is een samenvoeging van de woorden van taboedag en antilope. Het meer is 73 meter diep.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: