Een goede voorbereiding is het halve werk.

Trip Start Jan 01, 2013
1
2
116
Trip End Aug 06, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Netherlands  , Zuid-Holland,
Sunday, September 30, 2012

Wanneer je besluit een lange reis te gaan maken, komt er een heleboel op je af. Hoeveel geld heb ik nodig, welke vaccinaties moet ik hebben, welke spullen moet ik aanschaffen. Aangezien ik geen reisexpert ben, ben ik al heel vroeg met de voorbereidingen begonnen.

Vaccinaties
Voor deze reis heb ik nodig: dtp, hepatitus a, hepatitus b, buiktyfus, rabiŽs, meningokokken, gele koorts, tbc-mantoux, een cholerastempel (bewijs dat ik uit een niet-choleragebied kom) en natuurlijk malariatabletten.
Afhankelijk van je ziektekostenverzekering krijg je een bepaald bedrag per jaar vergoed. In mijn geval 200 euro,lang niet genoeg voor alles.Wat ik heb gedaan is in 2011 de vaccinaties laten zetten die lange tijd of zelfs levenslang geldig zijn. In 2012 heb ik de rest laten doen. Dus nu heb ik dus in totaal 400 euro vergoed gekregen.

Spullen
Aangezien ik de reis al zover voor vertrek heb moeten boeken, heb ik ook lekker lang de tijd gehad om spullen aan te schaffen en op koopjes te jagen. Tip: warme kleding en slaapzakken gaan in het voorjaar in de aanbieding en zomerspulletjes in de herfst. Dit scheelt echt een hoop.

Geld
Ja, dat is toch het meest lastige. Sparen, sparen, sparen!!!!! Het laatste jaar ben ik ook best prijsbewust geworden. Bij alle leuke dingen die ik zag nadenken: heb ik het daadwerkelijk nodig? Moet ik dit jaar wel voor de derde keer naar Guus Meeuwis?.... enz

De reis kun je zo duur maken als je zelf wilt. Ik heb dan ook een selectie gemaakt van dingen die ik echt graag wil doen.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: