Port Douglas

Trip Start Jun 10, 2007
1
18
23
Trip End Jul 01, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Australia  ,
Tuesday, June 26, 2007

Vandaag hebben we geen echte activiteiten gepland wegens ongunstige weersvoorspellingen... en ze hadden een beetje gelijk. 's Morgens nog begonnen met een rustig ontbijtje op het terras en geeindigd onder de douche. Terwijl wij buiten op het terras zaten, werd er boven ons aan de reling van het balkon gewerkt. Voor we het goed en wel beseften, vielen er tientallen mieren boven op Joke en haar boterham met choco. Dat was een "schokkend" begin van de dag. Daarna maakten we een rustig wandelingetje in Port Douglas tussen de buien door.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: