Potkurikoneella 1080 astetta

Trip Start Mar 29, 2010
1
18
24
Trip End Jun 02, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
guesthoiuse

Flag of Philippines  , Palawan,
Tuesday, May 4, 2010

Aamulla cabilla kentalle ja perusturvatarkastusten jalkeen koneeseen. Sammuin koneeseen nousun jalkeen ja herasin vahan ennen laskua kun kone pyori ympyraa meren paalla. Kaipa busuangan ainoalla kiitoradalla oli ruuhkaa ja jouduttiin venaamaan vuoroa. Lasku oli suht hauska siina mielessa, etta viela muutaman sadan metrin korkeudessa, kun yleensa koneella mennaan suoraan, niin talla koneella pujoteltiin vuorten valista vasemmalle ja oikealle kohti kiitorataa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Minivanilla kohti Coronin kaupunkia ja majotusta ettimaan. Tassa ollaan varmaan pari kolmepaivaa ja kaydaan vahan Island hoppingia harrastamassa, heitetaan dyykit kuuluisille WWII Japanin laivaston hylyille ja kaydaan tsekkaamassa kuumat lahteet.

-Mikko
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: