Nomadentent

Trip Start Sep 15, 2012
1
2
6
Trip End Oct 28, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of France  , Picardie,
Wednesday, September 12, 2012

Het is zover samen met Elma de laatste dag samen naar Couvin gefietst. Daar werden we opgehaald door mijn lieve tante. Lekker drie nachtjes daar in noord Frankrijk gebleven. Eindelijk ook gezien hoe mijn tante woont. Heerlijk om daar even te zijn. Heb daar in een hele mooie zelf gemaakte tent mogen slapen. :) merci Betsie & Jos.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: