τι κάνεισ;

Trip Start Feb 28, 2011
1
5
16
Trip End May 26, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Greece  , Macedonia Region,
Monday, April 4, 2011

Ma volt a második görög nyelvleckém.Kíváncsian tanulmányoztam a szótöveket, magyar megfelelőikhez fűződő esetleges kapcsolatukat fürkészve.Az első szembeszökő szó az ego, εγώ, ami természetesen "én"-t jelent.A mai lecke amolyan második bevezető, "hogy hívnak - hol laksz" volt, hisz az első órán a görög abc-t vettük - ami szerintük természetesen a normál abc :)

 Megtudtam, hogy Telia tökéleteset jelent, és eszembe jutott a Telia Sonera műholdcsoport neve, ami akkor "tökéletes hang" lesz :) Bár a sonera szerintem a latin nyelvre vezethető vissza, ahol hang a "sonus", hiszen a görögben a hang az ismerős echo, ήχου. A szintén ismerős phoni, φωνη, ugyancsak hangot jelent. Viszont ha az omega helyett omikront használunk, akkor a phonos, φονος az már gyilkosság. Egy másik érdekes szó a kiria, kirios, κυριος, ami urat, jelen és hátköznapi "uram", "hölgyem" megszólításban igencsak gyakran használatos. Gondoljunk csak a magyar "kúria" szóra, ami uradalmat jelent...
 
Egy gyakran használt szó a xero, ξέρω, ami a közhiedelemmel ellentétben nem másolást jelent, hanem a tudást, igeként pedig "tudni". A xerográfia szó eredeti oda származtatható vissza, hogy ha valamit tökéletesen lemásoltak, akkor ugyanazt a tudást jelentette, mint az eredeti.A kijezést először először másolt kőtáblákkal kapcsolatosan használták, Kre. A xerox szó önmagában nem bír jelentéssel. Egy másik magyarázat szerint a xero(x) szárazat jelent és akkor a xerográfia száraz írás lesz :)Persze számtalan alapvető szónak görög töve van, egy terjedelmes lista itt olvasható.
 
A modern nemzetközi nyelvezet egyik nagy rejtéje az OK eredete. Számtalan tanulmány és kutatás foglakozott már vele, de valós indoklással egyik sem szolgál. Kb. 30 magyarázatot találhatunk az OK eredetére itt.Tán a legelterjedtebb az angolszász eredetmagyarázat, az Oll Korrekt. A katonai eredetű 0 kills, ugyancsak egy széles körben elfogadott magyarázat. Mindkettőnek az a legnagyobb problémája, hogy az OK-t viszonylag fiatal akronímának tartják.Megkérdeztem az egyik tanáromat, hogy mit gondol az OK eredetéről, és ő gondolkodás nélkül nélkül rávágta, hogy görög, mégpedig ógörög eredetű kifejezés (hát persze :) ). Az ola kala, ολα καλα, ugyanis görögül azt jelenti, hogy minden rendben, all right, all correct.Állítása szerint egy nagyon régi kifejezés és már az ókori írott szövegeikben is rövidítik ezt a szókapcsolatot. Rákerestem, és valóban ez is hihető (12) magyarázatnak tűnik.

 Az óra végén egy kicsit a nyelvtanárnővel beszélgettem, aki jól beszél angolul. Azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem az itteni emberekről, a mentalitásról. Én azt válaszoltam, hogy meglátásom szerint az emberek nyugodtabbak, relaxosabbak, lazábbak és általánosságban vidámabbak mint máshol (itt főleg NYEU és UK értendő, mert az volt a közös vonatkoztatási alap). Ő merőben egyetértett ezzel a meglátással, bár míg én pozitív dolognak fogtam ezt fel, ő egy egészen más, negatív szemszögből állította be.Az, hogy az emberek nyugodtabbak és lazábbak nem jár annyi stresszel és futással, ezért több idejük van egymásra, a családjukra és ezért potenciálisan hosszabb és egészében nyugodtabb életet élhetnek.A tanárnő szerint ez a hozzáállás elképesztően veszélyessé válik nehezebb időszakokban, mert az emberek nem törődnek, vagy egyszerűen nem akarják tudomásul venni a problémákat, és csak várják, hogy valami történjen, valaki (pl. a kormány) tegyen valamit.Szerinte pontosan ez a mentalitás teszi elképesztően nehézzé a kilábalást a válságból Görögország számára. Ebben egyetértek vele. Arra a kérdésére, hogy nálunk milyen, az aranyközéputat választottam és azt válaszoltam, hogy nálunk valahol a kettő között van, és úgy gondolom, hogy ez így is van, jóllehet a görögökhöz jóval közelebb állunk, mint a nyugat-európaiakhoz. Viszont a stressz az nyugat-európai... 
 
Az irodába visszatérve volt egy ki lehetőségem a németemet is gyakorolni, hisz kiderült, hogy az egyik tanár jól beszél németül. Tizenöt évvel ezelőtt majd' másfél évet Augsburgban töltött, egy Erasmus program keretében.A beszámolóját folyton teletűzdelte német kifejezésekkel, ezért mondtam neki, hogy folytassa németül, ha úgy könnyebb. Azt mondta, hogy az angol jobban megy neki, mint a német, de aztán mégis németül folytatta, és látszólag ez sokkal könnyebben ment neki.Elmondta, hogy a kilencvenes évek Németországa és Görögország ég és föld volt, bár ezt nem nehéz elképzelni. Beszámolója szerint Augsburgban akkoriban senki beszélt angolul, görögül meg pláne :p Ő meg semmit nem tudott németül.Ezért az első pár hónapban határozottan haza akart jönni, amíg megtanulta az alapnyelvet, az egyetemen egyedüliként egy csoportban :) Mikor az észak-németországi kollégájától meghallotta, hogy Dortmundban mindenki angolul beszélt vele, nyomban megértette, miért hívták a észak-nyugat-németek a délieket Bauereknek... Szerinte ez azóta változott, de nem sokat.
 
Τα λέμε σύντομα!

 Symptoma, σύμπτωμα, azaz tünet, azt jelenti, hogy "ami történik, jel".A fecskendő, syrinx, syringos, σύριγξ, σύριγγος, pedig csövet jelent :)
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: