Mt. Cook Village

Trip Start Dec 14, 2007
1
29
35
Trip End Feb 05, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of New Zealand  ,
Tuesday, January 29, 2008

sA nAede jeg til Mt. Cook Village, hvor jeg havde planlagt at lave nogle gAture, samt bare opleve den smukke natur i Mt. Cook national park, som jeg var blevet anbefalet af mange.. Naturen var enorm smuk her, og var bestemt en nat vaerd! :)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: