Fitz Roy Range

Trip Start Unknown
1
13
21
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Argentina  , Santa Cruz,
Saturday, January 19, 2013

De Fitz Roy range is een bergketen die zich kenmerkt door haaientanden-achtige bergtoppen. Twee dagen hebben we in uitzonderlijk mooi weer (voor deze regio in deze tijd van het jaar) mogen genieten van park Los Galciares. De Fitz Roy range ligt in het noordelijke deel, vanuit El ChaltÚn te bereiken. Een klein dorpje met een leuke sfeer. Het deed me een beetje aan El Bolson denken. Lekker geitenwollensok sfeertje met veel natuurliefhebbers. De foto's spreken voor zich, of ik moet gewoon copy-pasten om de woorden om het te beschrijven te herhalen. Geen spijt dus.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: