Ice ice baby

Trip Start Unknown
1
11
21
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hostal Costanera

Flag of Chile  , Aisén,
Monday, January 14, 2013

Twee dagen op pad met vier Uruguayanos en drie Argentinos. De Uruguayanos in een cabaña, de Holandèses in een tent. Dit om de Glacier San Rafael te bezoeken. Wat een spektakel!
De gletsjer maakt deel uit van de Noordelijke Pategonische ijskap en de ijskap van San Valentin. De 40 kilometer lange gletsjer is een enorme ijsmassa die langzaam voorwaarts beweegt en de laguna San Rafael bereikt waar het onvermijdelijke plaatsvindt. Delen van de gletsjer breken af en vallen met veel geweld in het water, dat het ijs als mini-ijsbergen langzaam wegvoert. De gletsjer is ongeveer 2 kilometer breed en is op sommige plekken zo'n 60 meter hoog. Elke keer als er zo'n stuk ijs afbreekt lijkt het alsof het onweert. En die ijsschotsen drijven dan in het water waar je dan met je bootje tussendoor vaart, met een stok de ijsschotsen van de voorzijde afduwend om Titanic taferelen te voorkomen!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: