Hans en Grietje 2

Trip Start Unknown
1
10
21
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed

Flag of Chile  , Patagonia,
Saturday, January 12, 2013

Even heerlijk met de voetjes omhoog, in het water, weer omhoog, even op de bank. Toen even eten, voetjes omhoog, even zonnen, muziekje aan, even naar de hoek lopen, even terug lopen, ff plasje doen, eten, slaapje doen. Kajakken, maar niet echt, 10 meter van het vertrekpunt weer aanmeren om daar op het strand te gaan liggen (kajakken is echt wel vermoeiend!), noodgedwongen toch maar terug kajakken.
Nou ja, lekker relaxen dus in wederom een heerlijk plekje, knus huisje, mooie omgeving.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: