Cerro Castillo

Trip Start Unknown
1
9
21
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Chile  , Aisén,
Friday, January 11, 2013

Cerro Castillo. Wat een prachtberg. Vanuit een stoffig dorpje met ongeveer 5 straten vertrokken we vroeg in de ochtend om een day hike te doen naar de Cerro. Een heel gave hike! Wel wat geklauter want een stuk van de tocht was over flinke rotsblokken. Maar de inspanning werd beloond. Een prachtig gletsjermeer, omgeven met bergketens en ook nog eens verre uitzichten. Wauw!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: