Tokyo/Narita

Trip Start Dec 22, 2007
1
2
33
Trip End Jan 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Japan  ,
Sunday, December 23, 2007

Saa kom ferien, og dermed blog'en, i gang. Der kommer fotos paa senere, nu skal I bare have den f'oerste rapport. Maaske bliver der undervejs rettet lidt i beskrivelserne, for resten af familien har truet med at peppe mine (Jans) lidt faktuelle beskrivelser op med interessante oplevelser, humor og letforstaaeligt sprog i korte saetninger.

Foerste stop for os var Narita Airport ved Tokyo, hvor vi havde godt 6 timers stop. At tage helt ind til tTokyo rakte Jans tryghedszone ikke til, saa det blev i stedet den naerliggende Narita By.

Vigtigste punkt her var at koebe et Nikon D80 til Jens i et stort mart, vi havde faaet udpeget. Saa efter tog og bus og stoeven rundt i martet fandt vi en mega elektronikbutik lige udenfor. Her fandt vi ogsaa en umaadelig hoeflig ekspedient, som i bogstavelig forstand loeb (det gjorde han altsaa) rundt mellem os, chefen og lageret for at skaffe oplysninger, varer og rabat (det var derfor, han skulle spoerge chefen to gange). Naa, Jens fik sit kamera, Bodil ligesaa (omend af en noget mindre kaliber), Niels et fotostativ og Jan et SIM-kort ... til de priser!

Tilbage i lufthavnen fandt vi en sushi-bar, men lugten og smagen gjorde det desvaerre til en daarlig oplevelse. Oev!

Men vi skulle jo videre til Auckland!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: