South Australia inland

Trip Start Oct 17, 2011
1
87
91
Trip End Feb 02, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Australia  , South Australia,
Sunday, January 29, 2012


Yesterday we missed time changing.
South Australia due to different time zone and daylight saving has
clocks set 2.5 hour earlier. When we woke up at the morning and already 
packed were filling petrol we realised that even if we got up at the same time with no alarm set, it's almost 10 o'clock, not early
morning as usually.

Road led us across Eyre Peninsula
through good earth with farmer towns and harvest everywhere around.
After we passed Port Augusta  we've got to the
other side of Spencer Gulf . Weather changed and now we had more clouds
and spot rains. Before it got late we arrive in Peterborough and
decide to camp here. Better now, before we'll be wet on the road. The
town is a nice, old days busy town with Train tradition, now much
quieter with beautiful placed caravan park.

WERSJA POLSKA

Wczoraj przeoczyliśmy zmianę czasu. Południowa Australia z powodu innej strefy czasowej i oszczędności światła dziennego przestawia swoje zegarki o dwie i půł godziny do przodu. Obudziliśmy się rano, spakowaliśmy i dopiero gdy tankowaliśmy paliwo doszło do nas, że jest już dziesiąta. W związku z tym niechcący wyjechaliśmy půźniej niż zwykle.
Droga poprowadziła nas przez Půłwysep Eyre, teren z żyzną ziemią, farmerskimi osadami i żniwami. Gdy tylko minęliśmy Port Augusta, znaleźliśmy się po przeciwnej stronie Zatoki Spencera. Pogoda się zmieniła i od teraz mieliśmy więcej chmur i miejscowego deszczu. Zanim zrobiło się půźno, dotarliśmy do Peterborough i zatrzymaliśmy się tam na noc. Lepiej teraz niż żeby złapała nas na trasie ulewa. Niegdyś zapracowana osada z kolejową tradycją, teraz ładne i spokojne miasto z pięknym miejscem na kemping.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: