Entering Czech Republic

Trip Start Oct 17, 2011
1
6
91
Trip End Feb 02, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Czech Republic  , Moravia,
Sunday, October 23, 2011

After really exhausting night in Wroclaw we couldn't get far today. When we've entered Czech Republic it's got dark, foggy and cold. We've decided to spend this night in roadside Hotel in Ostrava. Not many interesting things there, but you know,  the hangover and we were so tired that it was not really matter, we crash in the beds early.

WERSJA POLSKA

Po bardzo wyczerpującej nocy we Wrocławiu nie byliśmy w stanie dojechać zbyt daleko. Gdy wjechaliśmy do Czech, zrobiło się ciemno, zimno i mgliście, więc postanowiliśmy zatrzymać się na noc w hotelu w Ostrawie. Nie ma tu zbyt wielu interesujących rzeczy, ale jako że kac nie dawał nam żyć, to i tak nie mieliśmy ochoty na zwiedzanie i bardzo wcześnie poszliśmy spać.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: