Sista frukosten på hotellet

Trip Start Jun 30, 2013
1
20
23
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, Dalarnas län,
Wednesday, July 10, 2013

Sen bär det av genom Norge ned till Lidköping igen. Det blåser mycket men för förhoppningsvis får vi vinden i ryggen. Det känns lite hårt att lämna de sköna sängarna och den goda maten för ett mer spartanskt boende. Men ser fram emot vägarna i Norge. Kommer troligen inte komma uppdatera något tills vi är tillbaka i Sverige igen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: