Regenachtig Portland

Trip Start Apr 16, 2014
1
11
21
Trip End May 07, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Maine
Saturday, April 26, 2014

In een regenachtig Portland was het tijd voor een rustig dagje. We hebben het havenstadje bekeken en geluncht. Daarna in het hotel tv gekeken en wat tukjes gedaan.
In de avond was het gezellig druk in het stadje en hebben we in een restaurant erg lekker gegeten.
Dankzij de meest dramatische kaart ooit reden we elke keer heen en terug naar het hotel hartstikke verkeerd en kilometers om, maar dat mocht uiteindelijk de pret niet drukken.
Morgen hebben we een rit van drie uur voor de boeg naar Acadia national park, aan de oceaan.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: