Ready, set... go!

Trip Start Aug 28, 2011
1
9
Trip End Sep 04, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Netherlands  , Gelderland,
Sunday, August 28, 2011

Vrijdag een laatste avonddienst, zaterdag inkopen doen en zondag rijden! Een echt plan heb ik niet, maar het idee is om naar een Bauernhofcamping te rijden net na Offenberg en dan maandag via Passau Oostenrijk in. Na de regenzomer in Nederland ga ik nu naar waar de zon is...!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: