Næstsidste dag hos Ann Greta

Trip Start Mar 02, 2014
1
18
22
Trip End Mar 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, March 19, 2014

 

 Vi startede dagen stille og roligt med at køre hen på et godt frokost sted og vi fik gode ting og sager medens bjørnen kikkede på.

  
 


 
Man kan jo ikke kun besøge et bryggeri når man er her, så lidt vin skulle der også til.

Så før vi fik vendt os om var dagen gået,

  

Skål på det 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: