Der skal ordnes negle

Trip Start Mar 02, 2014
1
14
22
Trip End Mar 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Thursday, March 13, 2014
Dagen er klar og dyrene er blevet ordnet,
Så nu star neglene for tur. 

Så pigerne tog ned for til byen og det var ikke kun neglene der fik en tur, det gjorde forretningerne også.
Det var meningen at jeg skulle have været ude i en kajak, men det blæste for meget, til gengæld
blev dagen nyt på terrasen i det fine vejr.
Efter at have spist et par store grillet bøffer tog vi ned på stranden for at nyde solnedgangen, og så var den dag gået. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: